Toppskolorna till regeringsprogrammets skolprojekt har valts

Pressmeddelande 11.11.2008 15.57 fi sv

Toppskolor från 12 kommuner har valts ut till projektet för att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisning och studier. Projektet är gemensamt för kommunikationsministeriet, undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Sammanlagt 35 ansökningar lämnades in under det öppna ansökningsförfarandet. Projektet ICT i skolorna är tvåårigt och har som målsättning att göra användningen av informations- och kommunikationsteknik i de finländska skolorna ännu mer mångsidig.

De skolor som valts ut är:

Esbo: Koulumestarin koulu
Helsingfors: projektet Kuninkaantien molemmin puolin
Joutseno: Joutsenon yläkoulu
Grankulla: den finskspråkiga grundundervisningen i Grankulla
Larsmo: Holm skola
Uleåborg: Oulujoen koulu
Punkalaidun: Punkalaitumen yhteiskoulu
Riihimäki: Pohjolanrinteen koulu
Rovaniemi: Saaren koulu
Ruovesi: Kirkonkylän koulu
Tammerfors: Kanjonin koulu ja päiväkoti, Nekalan koulu samt Muotialan päiväkoti
Åbo: Puropellon koulu

I toppskolorna utvecklar man en ny studiemiljö och ökar trivseln i skolan tillsammans med föräldrarna. Man prövar på lätta bärbara minidatorer och nätdatorer, tjänsterna inom sociala nätverk och medier, kollektiv innehållsproduktion samt stöder barnens egna aktiva deltagande och produktion av innehåll.

I projektet fördjupar man sig bl.a. i att utveckla nya elektroniska undervisningsinnehåll, att planera framtidens inlärningsmiljöer och att förbättra både elevernas och lärarnas färdigheter så, att Finland hör till världens ledande nationer också i fråga om att i skolorna använda ICT-teknik och utnyttja elektroniska innehåll.

- Målsättningen med projektet är att alla skolor i Finland ska få dra nytta av de nya idéer som föds i skolorna, verksamhetsmodellerna i praktiken och det utvecklingsarbete som görs, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén.

- Det är inspirerande att märka att det i Finland redan nu finns många skolor, där man har gjort långsiktigt arbete för att dra nytta av möjligheterna inom informations- och kommunikationstekniken och av informationsinnehållet på internet, tillägger Lindén.

Projektet ICT i skolorna, som främjar informations- och kommunikationstekniken i undervisningen, ingår i regeringsprogrammet och i verksamhetsprogrammet för delegationen för vardagens informationssamhälle.

Avsikten med programmet är att man tillsammans ska producera ny information i ett nätverk som bildas av skolor, forskare och företag. I projektet slår man ihop de innovativa skolornas erfarenheter och kunnande i att utnyttja informations- och kommunikationsteknik.

Ordförande i styrgruppen för skolprojektet är Utbildningsstyrelsens generaldirektör Timo Lankinen.

- Som stöd för den högklassiga grundundervisningen har vi redan lättanvända redskap och fungerande pedagogisk praxis för att utnyttja de elektroniska studiemiljöerna. Nu klarlägger vi på vilket sätt vi mer omfattande kan ta dem i bruk i de finländska skolorna, konstaterar Lankinen.


Ytterligare information

specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn 0400 500 822
generaldirektör Timo Lankinen, Utbildningsstyrelsen, tfn (09) 774 77155, 040 348 7154
undervisningsrådet Kaisa Vähähyyppä, Utbildningsstyrelsen, tfn (09) 7747 7702, 040 348 7702
konsultativa tjänstemannen Päivi Antikainen, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28460, 040 776 7687
utvecklingschef Johanna Kumenius, undervisningsministeriet, tfn (09) 160 77275