null Trafikminister Vehviläinen: De som studerar utomlands får igen rätt till rabatt på VR

Trafikminister Vehviläinen: De som studerar utomlands får igen rätt till rabatt på VR

Pressmeddelande 08.04.2009 09.10 fi sv en

Finländare som studerar utomlands får igen rätt till studeranderabatt på VR. I fortsättningen är villkoret för att rabatt ska beviljas att den som studerar utomlands får studiebidrag från Finland.

Konflikten mellan VR och de studerande kom i dagen för ett drygt år sedan, då VR ändrade sin praxis beträffande rabatten så att rätten till rabatt avskaffades för finländare som studerar på heltid utomlands. VR motiverade ändringen med att det system som dittills tillämpats var diskriminerande i fråga om medborgarskapet och därför gick emot EU:s grundfördrag.

Då VR meddelade om att studeranderabatten avskaffas vädjade trafikminister Anu Vehviläinen till VR för att bolaget tillsammans med studentorganisationerna skulle söka en modell för hur studeranderabatten kan återinföras. Den lösning man nu nått har utarbetats i samarbete mellan studentorganisationerna, VR och kommunikationsministeriet.

- Det är fint att saken till slut kunde lösas på ett sätt som tillfredsställer både VR och de studerande. Det hade varit fel signal både från finska staten och ett bolag som till 100 procent ägs av staten att frånta rabatten i inrikes persontrafik från finländare som studerar utomlands. Att studera utomlands är redan i sig dyrt och i Finland med sina långa avstånd hade kostnaderna för att göra ett besök hem blivit betydligt högre, säger Vehviläinen.

Rätten till rabatt på tågbiljetten kopplas i fortsättningen till studier som berättigar till bidrag enligt studiestödslagen. En finsk medborgare som studerar utomlands kan få studiebidrag i Finland om hans hemkommun är i Finland och hans studier utomlands kan betraktas som tillfälliga. Studiebidrag kan på motsvarande grunder beviljas också i Finland fast bosatta medborgare i ett EU- eller EES-land samt schweiziska medborgare, samt deras familjemedlemmar.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 0581 030
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474, 040 837 8794