Trafikskyddets styrelse får ny ordförande

Pressmeddelande 29.12.2011 13.58 fi sv

Statsrådet har utsett riksdagsledamot Martti Korhonen till ny ordförande för Trafikskyddets styrelse för åren 2012 och 2013. Samtidigt utsåg statsrådet nya styrelseledamöter från kommunikationsministeriet och inrikesministeriet.

Kommunikationsministeriets nya ledamot i Trafikskyddets styrelse är trafikrådet Kimmo Kiiski. Hans personliga suppleant är konsultativa tjänstemannen Merja Vahva.

Inrikesministeriets nya styrelseledamot är polisinspektör Jari Pajunen. Hans suppleant är polisinspektör Seppo Sivula.

I Trafikskyddets styrelse fortsätter utbildningsrådet Jukka Lehtinen (ledamot) och regeringsrådet Merja Leinonen (suppleant) från undervisnings- och kulturministeriet samt konsultativa tjänstemannen Merja Söderholm (ledamot) och regeringssekreterare Virva Walo (suppleant) från social- och hälsovårdsministeriet.

Statsrådet beslutade om Trafikskyddets styrelseledamöter och suppleanter den 29 december 2011.

Trafikskyddet är en offentligrättslig förening som övervakas av kommunikationsministeriet. Trafikskyddets styrelse består av en ordförande och elva andra medlemmar. Statsrådet utser ordförande och fyra ledamöter som representerar kommunikationsministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Centralorganisationens medlemskår väljer på sitt möte sju styrelseledamöter samt personliga suppleanter för dessa. Ledamöterna och suppleanterna är:

Verkställande direktör Ulla Niku-Koskinen (ledamot) och informationschef Veikko T. Valkonen (suppleant), Trafikförsäkringscentralen
Lönesekreterare Pasi Ritokoski (ledamot) och lönesekreterare Harri Pasanen (suppleant), Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT r.f.
Professor Timo Tervo (ledamot) och MD Aarne Kivioja (suppleant), Finlands Läkarförbund
Verkställande direktör Iiro Lehtonen (ledamot) och kommunikationschef Saara Remes (suppleant), Finlands Transport och Logistik r.f./Linja-autoliitto
Trafikingenjör Silja Siltala (ledamot) och sakkunniga i samhällsteknik Marika Kämppi (suppleant), Finlands Kommunförbund
Verksamhetsledare Pasi Perhoniemi (ledamot) och verkställande direktör Kaija Savolainen (suppleant), Moottoriliikenteen keskusjärjestö
Redaktör Olli Orkoneva (ledamot) och DI, PD Matti Kosola (suppleant), Trafikpolitiska föreningen Majoritet r.f.

Trafikskyddets styrelseordförande och övriga medlemmar utses eller väljs för två kalenderår åt gången. Hälften av styrelseledamöterna står årligen i tur att avgå.

Ytterligare information:
Anna Sotaniemi, regeringsråd, tfn (09) 160 28491