null Trafiktraktorernas yrkesförare får behörighetskrav

Trafiktraktorernas yrkesförare får behörighetskrav

Pressmeddelande 14.08.2008 13.47 fi sv


Behörighetskraven för förare som yrkesmässigt kör lastbil utsträcks till att gälla framförande av alla sådana fordon för vilka det krävs körkort av klass C eller C1. Ändringen träder i kraft den 10 september 2008. Statsrådet framställde ett stadfästande av lagen den 14 augusti.

Behörighetskraven för yrkesmässig verksamhet gäller i fortsättningen också trafiktraktorernas förare, eftersom det krävs körkort av klass C för att köra en trafiktraktor. På lastbilsförare tillämpas behörighetskraven för yrkesmässig verksamhet först från den 10 september 2009.

Riksdagen förutsätter att regeringen inom detta år gör en utredning av trafiktraktorernas ställning i lagstiftningen. Avsikten är att man klarlägger vilka fordon som ska betraktas som trafiktraktorer.


Ytterligare information:
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571, 040 716 4140