Transportministrarna: Energieffektiviteten och utsläppen från trafiken är en utmaning för att tygla klimatförändringen

Pressmeddelande 30.05.2008 16.13 fi sv en

En ökad energieffektivitet och minskade utsläpp från trafiken är transportsektorns viktigaste utmaningar för att tygla klimatförändringen. Det ansåg trafikministrarna från 35 stater vid det internationella transportforumet i Leipzig som avslutades den 30 maj.

I sina nyckelbudskap som offentliggjordes vid mötets slut betonade ministrarna att ett svar på utmaningarna förutsätter ett brett samarbete mellan alla aktörer i transportbranschen. I sina nyckelbudskap samlade ministrarna de gemensamt överenskomna synpunkter som de ansåg vara viktigast för att begränsa utsläppen från trafiken och öka energieffektiviteten.

I nyckelbudskapen betonas att det behövs strategiskt planerade åtgärder för att minska utsläppen. I dem bör man kunna förena målsättningarna på olika politiska områden och effektivt utnyttja ny teknik. Då man förbereder åtgärderna bör man dessutom beakta alla transportformer och verksamhetens olika nivåer.

Den nya tekniken är i nyckelposition då man strävar till att minska trafikens energiförbrukning och beroende av olja. Målet är att man strävar mot trafiksystem där koldioxidutsläppen är låga. I synnerhet på kort sikt bör man utnyttja enkla och kostnadseffektiva metoder. Exempel på en sådan är ett ekologiskt körsätt.

Klimatförändringen kan tyglas genom att man effektiverar de trafikpolitiska åtgärder och planer som redan finns. En utveckling av kollektivtrafiken och gynnande av miljövänliga trafikformer är goda exempel på det.

För att man ska nå resultat behövs ett tätt samarbete mellan regeringarna, där alla sektorer av transportbranschen och intressentgrupperna är med. Också transportsektorns internationella organisationer bör bindas till arbetet.

Enligt trafikminister Anu Vehviläinen som ledde ordet vid mötet i Leipzig har alla medlemsländer i transportforumet förbundit sig att verka för att klimatförändringen tyglas med trafikpolitiska medel. "Även om utgångspunkterna för verksamheten och de mer detaljerade målen varierar mellan staterna har vi samma huvudmålsättning. En stor utmaning ligger framför oss. Med ett brett samarbete och målmedveten verksamhet är det möjligt att förverkliga visionen om en framtida transportsektor, där nivån på utsläppen är låg och energieffektiviteten hög", betonar Vehviläinen.

"Transportforumets nyckelbudskap är ett betydande steg framåt i det internationella samarbetet för en framtida miljövänligare transportsektor", påpekar Vehviläinen.


Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260 (på plats i Leipzig)
rådet för internationella ärenden Minna Kivimäki, tfn 040 532 5657 (på plats i Leipzig)