TV-programmen hem via bredbandsnätet–den internetbaserade televisionen kör igång

Pressmeddelande 04.05.2006 15.45 sv

Internetbaserad television håller på att bli en ny distributionskanal för digitala televisionssändningar. Verksamheten håller ännu bara på att köra igång, men tekniken erbjuder bättre service för i synnerhet de tittare som inte är anslutna till kabelnätet.

I en utredning som kommunikationsministeriet låtit göra kartlades nuläget och utvecklingen för televisionsteknik baserad på internetprotokollet (IPTV). I utredningen undersöktes vilka fördelar IPTV ger konsumenterna och affärsverksamheten jämfört med annan distributionsteknik för digital television. Idag förmedlas digitala televisionssändningar alternativt via kabel, satellit eller det markbundna nätet.

IPTV innebär att man tar emot televisionssändningarna via bredbandsnätet och tittar med en vanlig TV-mottagare. Tekniken gör det möjligt att titta på programmen också med någon annan apparat, som en mobiltelefon eller en bärbar dator.

I undersökningen gör man uppskattningen att cirka tio procent av de finländska hushållen om fem år kunde använda IPTV.

IPTV kan erbjuda mångsidigare innehåll i televisionen och mer interaktiva tjänster än andra tekniska lösningar. Man tror att den intresserar i synnerhet de hushåll som inte har möjlighet att få kabeltelevisionsanslutning. Till exempel beställvideo och högupplösnings-TV passar bra att förmedla i internet, eftersom de kräver stor överföringskapacitet.

IPTV är till sin natur dubbelriktad, så tekniken erbjuder goda möjligheter till interaktiva tjänster.

Tekniskt gör en otillräcklig kapacitet i bredbandsnätet att IPTV breder ut sig långsammare. Idag finns bredbandsnät med tillräcklig överföringskapacitet i huvudsak på samma områden där man också har tillgång till kabeltelevision. Också bristen på standarder och upphovsrättsfrågorna kan göra att IPTV-tekniken sprider sig långsammare.

Enligt undersökningen främjas utbredningen av IPTV i synnerhet av paketerbjudanden, som kopplar ihop bredbandsanslutning, internetbaserad telefontjänst och IPTV. Sådana s.k. Triple play-erbjudanden blir för närvarande vanligare över hela världen. Man tror att marknadsföringen av dem ökar också i Finland.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601
kommunikationsrådet Kari T. Ojala, tfn (09) 160 28725, 0400 812 509