Tv-utbudet: Kanalerna profileras starkare, inhemska programutbudet minskar

Pressmeddelande 01.12.2009 15.00 fi sv

Underhållning, utländsk fiktion och sport dominerar fortfarande programutbudet på de tio riksomfattande tv-kanalerna. Från 2007 till 2008 ökade det totala utbudet per vecka från i genomsnitt 1006 timmar till 1033 timmar.

Tv-kanalerna fördelar allt tydligare arbetsfältet mellan sig, i synnerhet inom tv-bolagen.

De största inhemska programtyperna år 2008 var aktualitets- och faktaprogrammen samt underhållning och sport. Av kanalernas sammanlagda programutbud sjönk andelen inhemska program till 55 procent under 2008. Ett år tidigare var andelen inhemskt producerade program 60 procent.

Uppgifterna framgår ur kommunikationsministeriets årliga undersökning av tv-utbudet. Den färskaste undersökningen, Finländskt tv-utbud 2008, publicerades den 30 november.

Med i undersökningen var tio riksomfattande tv-kanaler som är fritt tillgängliga i det markbundna nätet: TV1, TV2, FST5, Teema, MTV3, Subtv, Nelonen, JIM, Urheilukanava och The Voice.

Den här helheten av tv-verksamhet består av traditionella fullservicekanaler och specialiserade tema- eller målgruppsinriktade kanaler. Kanalernas utbud har i undersökningen granskats både som en helhet och skilt för varje kanal.

Då man granskar hela programutbudet i varje kanal för sig var fullservicekanalerna FST5 och TV2 samt MTV3 mest mångsidiga. Mångsidigheten i MTV3 hade tydligt ökat. Den följande kanalen i fråga om mångsidighet var TV1, som för sin del hade fått ett smalare utbud.

Rundradions public service-utbud (TV1, TV2, FST5 och Teema) erbjöd som helhet ett väldigt mångsidigt utbud av mycket inhemska program. YLEs utbud hade tydligt förändrats till att betona underhållning mer än året innan. De faktabetonade programmen utgjorde emellertid fortfarande över hälften av utbudet.

Det finländska tv-utbudet är inte i någon väldigt hög grad koncentrerat till vissa programtyper, även om utländsk fiktion, faktaprogram och sport får klart mer programtid än de övriga programtyperna.

Ytterligare information:
projektforskare Pauliina Lehtinen, Svenska social- och kommunalhögskolan, tfn 040 577 4278
kommunikationsrådet Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887