Tillbaka

Tyst vägbeläggning minskar bullret och mängden damm

Tyst vägbeläggning minskar bullret och mängden damm

Pressmeddelande 17.01.2008 13.28 sv

Bruk av tysta vägbeläggningsmaterial sänker bullernivån från trafiken och minskar mängden gatudamm. Till det resultatet har man kommit i ett projekt vid kommunikationsministeriet, där man undersökte möjligheterna att minska bullret från däcken.

De tysta beläggningsmaterial som undersöktes är slätare än vanliga vägytor, men trots det har de bättre friktionsegenskaper än normalt. Den tysta beläggningens större friktion förbättrar trafiksäkerheten och den slätare ytan minskar för sin del den mängd damm som stiger från vägen.

Tysta beläggningsmaterial minskar emellertid inte det buller som förorsakas av dubbdäck. Omkring 80 procent av bilarna använder dubbdäck under vintern. Under dubbdäckssäsongen är vägbeläggningens sänkande inverkan på bullernivån sålunda låg. Dubbdäckssäsongen räcker i medeltal omkring ett halvt år.

Friktionsdäcken visade sig vara mer problematiska än dubbdäcken under vårens dammiga säsong, eftersom de lyfter upp mer damm från vägytan.

I genomförandet av projektet har förutom kommunikationsministeriet deltagit Vägförvaltningen, Destia, Nokian Renkaat Oy, Tikka Nasta Oy, Lohja Rudus Ab, Skanska Oy samt Helsingfors, Vanda och Esbo städer.

Projektets avslutningsseminarium hölls på onsdagen på kommunikationsministeriet.


Ytterligare information:
trafikrådet Risto Saari, tfn (09) 160 28878 eller 040 840 7160