Undersökning: Allt lägre andel inhemska tv-program

Pressmeddelande 10.06.2010 14.33 fi sv

Det sänds allt mindre inhemska tv-program i antennätet. Av programmen i tio riksomfattande avgiftsfria kanaler år 2009 var endast 35 procent längre av inhemskt ursprung.

Andelen inhemska program har på ett år sjunkit märkbart. År 2008 utgjorde de inhemska programmen över hälften av det totala programutbudet. Nästan alla kanaler har minskat sina sändningar av inhemska program.

I fjol fanns det inhemskt utbud inom praktiskt taget alla typer av program, men räknat i mängd var utbudet störst inom underhållning och sport.

Resultaten framgår ur kommunikationsministeriets årliga undersökning av televisionsutbudet. Programutbudet har granskats sedan år 2000.

Det finländska tv-systemet med tio kanaler bygger på en kombination av specialiserade och allmänna kanaler. Kanalernas profiler har en vid spridning inom det faktabetonade och det underhållningsbetonade utbudet.

De kanaler som i undersökningen visade sig ha det mest faktabetonade utbudet var JIM och Teema. De följdes i ordningsföljd av kanalerna med brett utbud, TV1, FST5, MTV3, TV2 och Fyran.

De största enskilda programtyperna inom det riksomfattande tv-utbudet var faktaprogram (29 procent), underhållning (25 procent) och utländsk fiktion (15 procent). Den stora andelen underhållning förklaras till en del av att kanalen The Voice / TV Viisi är specialiserad på musikunderhållning.

Betydande programtyper var också sportprogrammen (11 procent av utbudet) och barnprogrammen (9 procent).

Under de tre senaste åren har både andelarna underhållning och faktaprogram av hela programutbudet vuxit betydligt. Däremot har andelarna sport och utländsk fiktion klart minskat.

På samma sätt har många programklasser som sedan tidigare varit små minskat ytterligare. Barnprogrammen utgör ett undantag, deras andel har klart vuxit sedan 2007.

Kommunikationsministeriets undersökning omfattar en granskning av tio riksomfattande, fritt tillgängliga kanaler i det markbundna nätet, det vill säga TV1, TV2, FST5, Teema, MTV3, Subtv, Fyran, JIM, Urheilukanava och The Voice / TV Viisi.

Undersökningen har på uppdrag av kommunikationsministeriet utförts vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information:
projektforskare Pauliina Lehtinen, Social- och kommunalhögskolan, tfn 040 577 4278
kommunikationsrådet Elina Normo, tfn (09) 160 28463 eller 040 765 7887