null Undervisning i mörkerkörning kan ges på simulator

Undervisning i mörkerkörning kan ges på simulator

Pressmeddelande 25.10.2007 12.05 sv

Bilskolorna kommer att få en möjlighet att undervisa i mörkerkörning också med hjälp av simulator. Eleven kan då välja om han vill ha undervisningen i mörkerkörning som traditionell praktisk körundervisning eller använda simulator.

Kommunikationsministeriet bereder en förordning om att ta i bruk simulator.

Enligt de nuvarande bestämmelserna bör undervisning i mörkerkörning i första hand ges under det första skedet av förarundervisningen och på ett område som är stängt för annan trafik. Med hjälp av simulatorn kan man ge undervisning i mörkerkörning under första skedet av förarundervisningen också åt dem som avlägger sitt körkort under den ljusa sommarperioden.

De som avlägger körkortet under sommarperioden har hittills varit tvungna att skjuta upp mörkerkörningen till det andra skedet av förarundervisningen. Endast knappt hälften av dem som avlagt körkort har fått undervisningen under det första skedet. Det innebär att många nya förare kör sina första mörkerkörningar utan att ha fått undervisning. I synnerhet i huvudstadsregionen har det också varit svårt att hitta ställen för att genomföra undervisningen, eftersom övningsplatsen bör vara en väg eller ett område som inte är upplyst.

Undervisningen i mörkerkörning omfattar en teorilektion samt förevisningar och övningar under två körlektioner. Undervisningen omfattar bl.a. övning i att använda ljusen vid möten och omkörningar samt i att varna den övriga trafiken när bilen är parkerad på en mörk väg. Målet med undervisningen är att eleven förstår vilka krav mörkerkörningen ställer och känner igen de risker den medför.

Undervisningen på simulator omfattar liknande övningar. Simulatorn ger feedback och dessutom diskuterar man övningarna med läraren. Undersökningar har visat att körsimulatorn ger eleven tillräckliga färdigheter i mörkerkörning.

Kommunikationsministeriet bestämmer om kraven på undervisning och apparatur då de utlåtanden man bett om kommit in. Avsikten är att förordningen träder i kraft under vintern.Ytterligare information:
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571 eller 040 716 4140