null Unga får rätt att köra hastighetsbegränsade personbilar

Unga får rätt att köra hastighetsbegränsade personbilar

Pressmeddelande 24.01.2018 17.12 fi sv

Kommunikationsministeriet tänker göra det möjligt för unga att köra hastighetsbegränsade personbilar. Avsikten är att erbjuda ett robustare alternativ till mopedbilar. Detta är ett sätt att öka säkerheten för förare under 18 år.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner är det viktigt att de unga får olika alternativ som ökar deras mobilitet.

- Diskussionen om de ungas trafiksäkerhet är angelägen och vi måste med alla medel förbättra säkerheten. Det är viktigt att de unga kan röra sig smidigt. Vi har nu gjort utförliga utredningar och också inom EU diskuterat olika möjligheter för att hitta en lösning. Personbilar med en inbyggd hastighetsbegränsare är ett sätt att förbättra situationen, konstaterar Berner.

Ministeriet har tillsammans med Trafi under höstens lopp undersökt hur hastighetsbegränsade personbilar ska kunna tas i bruk. Avsikten är att personbilarna ska ändras så att de passar in i fordonskategori T1 för traktorer. Som ett led i projektet fastställs den största tillåtna hastigheten för hastighetsbegränsade personbilar och specificeras de tekniska krav som gäller fordon och hastighetsbegränsare. Samtidigt granskas de körkortskrav som ska tillämpas.

Åtminstone fordonslagen och körkortslagen måste ses över. Ändringar görs också i respektive förordningar och i Trafis föreskrifter.

En undersökning om hastighetsbegränsade fordon finns på Trafis webbplats.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet inleder beredningen av projektet. Ett diskussionsmöte om projektet ordnas i slutet av februari.

Ytterligare information om projektet finns på statsrådets webbplats www.valtioneuvosto.fi/hankkeet (lagberedning).

Ändringen avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information:

Erik Asplund, specialsakkunnig, tfn 0295 342 277