Ungas rattfylleri föreslås leda till obligatoriskt alkolås

Pressmeddelande 03.06.2010 12.10 fi sv

En effektiv övervakning och ingripande vid förseelser kan vara sätt att minska antalet trafikolyckor bland de unga. Ingripande kan till exempel innebära att obligatoriskt bruk av alkolås åläggs som en följd av rattfylleri. Det föreslår en arbetsgrupp som grunnat över trafiksäkerheten bland unga förare. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till trafikminister Anu Vehviläinen den 3 juni 2010.

Arbetsgruppen konstaterar att nybörjarförarna, som oftast är unga, inte som enhetlig grupp utgör något problem i trafiken. Därför är det inte befogat att för alla införa begränsningar i körandet, så som hastighetsbegränsningar eller förbud mot nattkörning.


Åtgärder riktas först och främst mot riskförarna

En betydande del av de allvarliga olyckor som drabbar ungdomar inträffar under de sena timmarna på veckosluten, då överhastighet och alkohol ofta ligger bakom olyckan. Av den här orsaken rekommenderar arbetsgruppen obligatoriskt alkolås för nya förare redan från det första fallet av rattfylleri. Alkolåset är en skyddsanordning som fast installeras i fordonet och som hindrar fordonet från att starta om det finns över 0,2 promille alkohol i den luft som föraren andas ut.

Arbetsgruppen anser också att en allmän sänkning av promillegränsen till 0,2 promille skulle inverka positivt på trafiksäkerheten.

Andra sätt som föreslås är till exempel en reform av förarutbildningen, obligatorisk utbildning och examen för mopedkörning samt en effektiverad övervakning av unga förare och ingripande vid enskilda förares förseelser under de första två åren.

Arbetsgruppen betonar också vikten av att använda säkerhetsutrustning och föreslår att underlåtenhet att använda den ska beaktas då man räknar sådana förseelser som leder till körförbud. Arbetsgruppen föreslår också ett enhetligt förfarande då polisen ger en tillrättavisning i samband med att körförbud meddelas.

I sitt betänkande föreslår arbetsgruppen att trafikfostrans ställning bör tryggas i skolundervisningen. Samtidigt bör man förnya arbetssätten och de unga bör själva få en större roll då man diskuterar trafikfrågor.


Trafiksäkerheten har inte utvecklats i en gynnsam riktning

Trafikminister Anu Vehviläinen tillsatte i december 2009 en arbetsgrupp med uppgift att utvärdera sätt att förbättra trafiksäkerheten bland unga bilförare och mopedister.

Bakgrunden till arbetet är utvecklingen inom trafiksäkerheten bland unga förare. Även om säkerheten i vägtrafiken långsamt har blivit bättre under de senaste åren har antalet förolyckade och skadade inte minskat i åldersgruppen 15-24 år. Också antalet mopedolyckor har nästan fördubblats under de senaste fem åren.

Avsikten är att arbetsgruppens förslag och trafiksäkerheten bland de unga också ska tas upp till behandling i delegationen för trafiksäkerhetsfrågor i samband med beredningen av en trafiksäkerhetsplan.

Ordförande för arbetsgruppen var trafikrådet Anneli Tanttu från kommunikationsministeriet. Medlemmar i arbetsgruppen var regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen från kommunikationsministeriet, polisöverinspektör Esko Ruokonen från Polisstyrelsen, verkställande direktör Matti Järvinen från Trafikskyddet och trafiksäkerhetsdirektör Pekka Sulander från Trafikförsäkringscentralen.

Arbetsgruppen hörde också experter utifrån, så som forskare och representanter för ungdomsorganisationer.

Arbetsgruppens betänkande, KM:s publikationer 20/2010, finns i sin helhet att läsa (på finska) på ministeriets webbplats www.lvm.fi.


Ytterligare information:

trafikrådet Anneli Tanttu, tfn (09) 169 28568, 0400 438 543
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn 0400 665 395