Ungdomsarbetet på internet utvidgas

Pressmeddelande 23.10.2008 16.18 fi sv

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET
UNDERVISNINGSMINISTERIET
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET


Vid kommunikationsministeriet och undervisningsministeriet förbereds finansiering för att utvidga det ungdomsarbete som görs på internet.

Man har för avsikt att effektivera verksamheten i synnerhet på de mötesplatser på nätet som är populära bland de unga, så som Habbo hotell och Irc-gallerian. Det är meningen att öppethållningstiderna ska förlängas från de nuvarande på de webb-ungdomsgårdar som verkar inom de största webbtjänsterna.

- Undervisningsministeriet har redan i åratal deltagit i finansieringen av det ungdomsarbete som görs på nätet. Det senaste årets händelser har visat att samhället bör satsa mera på ungdomsarbetet just över webben. Man ska vara närvarande där också ungdomarna befinner sig, konstaterar minister Stefan Wallin, som är ansvarig för ungdomsarbetet.

- Det ungdomsarbete som görs på internet bör med samhällets stöd få mer resurser. Det är viktigt med kontakt till en pålitlig vuxen som är närvarande. I synnerhet under de stormiga åren i puberteten är det ibland lättare att berätta om saker och ting för någon annan än den egna föräldern. Det ungdomsarbete som utförs på webbens mötesplatser ger en god möjlighet till just detta, konstaterade kommunikationsminister Suvi Lindén på medieforumet för barn och unga i Ständerhuset den 23 oktober.

- I synnerhet för de unga är det vardag med umgänge i virtualvärlden. Livet på webben är likadant vardagligt umgänge som det är att diskutera öga mot öga eller att spela spel bredvid varandra. Föräldrarna bör känna till också den här delen av ungdomarnas vardag, sade minister Lindén.

- På webben bör ungdomarna kunna nå yrkesfolk inom social- och hälsovårdssektorn eller allra helst team av personer från många yrken, som snabbt och på ungdomarnas eget språk kan ge första hjälp till dem som behöver det. Det här räcker emellertid inte. Det bör finnas en smidig övergång från den virtuella till den reella världen. Man bör ta itu med de ungdomsproblem som yrkesfolk upptäcker på webben på ett sådant sätt att de unga får de social- och hälsovårdstjänster som behövs också i verkligheten, sade omsorgsminister Paula Risikko.

- Föräldrarna är alltid de starkaste och mest inflytelserika när det gäller att bära ansvar för fostran. I skolorna hör utveckling av mediefärdigheterna till alla läroämnen, inte endast då någon enskild lärare är ivrig. I många skolor har man gjort upp skilda läroplaner för hur mediefostran beaktas i hela skolans vardag. Det här bör vara praxis i alla skolor, konstaterade undervisningsminister Sari Sarkomaa.

Lindén och Wallin anser att föräldrarna bör kunna vägleda barnet och den unga i medievärlden precis såsom i andra vardagliga ärenden. Mediefostran av föräldrarna kunde enligt dem inledas redan på rådgivningsbyrån.

I samband med nästa års Nationella dataskyddsdag kommer man att genomföra en kampanj som särskilt inriktar sig på mediefostran av föräldrar.

Barnets tekniska kunnande kan vara större än förälderns, även om barnet ännu inte är moget att fungera helt på egen hand.

- Föräldrarna har skäl att fråga sig om de skulle släppa iväg sin 10-åring ensam till Paris, bara på den grund att han eller hon kan metrokartan utantill, sade minister Lindén tillspetsat i sitt tal vid medieforumet för barn och unga.

Den gemensamma målsättningen för Wallin och Lindén är att det ungdomsarbete som görs på internet ska utvidgas betydligt redan under nästa år.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Aleksi Randell (KM), tfn 0400 500 822
specialmedarbetare Carl Haglund (UVM), tfn 050 521 7379
specialmedarbetare Laura Rissanen (UVM), tfn 041 540 4505
specialmedarbetare Anna Manner-Raappana (SHM), tfn 040 575 6618