Uppgifter som gäller upphandling av byggande och underhåll av vägar sköts vid fyra NTM-centraler

Nyhet 16.04.2015 14.01 fi sv

Regeringen godkände den 16 april 2015 en ändring av förordningen om närings-, trafik- och miljöcentralerna som innebär att uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av vägar samt verksamhet under avtalsperioden i fortsättningen ska skötas vid fyra NTM-centraler. Sakkunskap och sakkunniga tjänstemän finns dock också fortsättningsvis inom alla NTM-centralsområden.

Från och med ingången av 2016 sköts de till NTM-centralerna hörande uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av landsvägar samt verksamhet under avtalsperioden vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Sydöstra Finland, Mellersta Finland och Lappland. Tidigare har motsvarande uppgifter skötts vid nio NTM-centraler.

Genom ändringen effektiviseras NTM-centralernas verksamhet eftersom omkostnadsanslagen minskar.