Utbildningen av digital-tv-instruktörer för handledning av äldre har startat

Pressmeddelande 16.10.2006 14.34 sv

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp TV2007 utbildar företrädare för frivilligorganisationer inom äldreomsorgen till digital-tv-instruktörer. Utbildningen har startat på olika håll i Finland.

Digital-tv-instruktörerna hjälper äldre personer med att installera en digitalbox och visar dem hur digitalboxen används. På det här sättet kan också sådana ensamboende äldre som inte har stöd av t.ex. familj eller släkt komma till rätta med övergången till digital tv.

Den första fasen av handledningsprojektet genomförs från den 12 februari till den 11 mars 2007.

Digital-tv-utbildningen som inleddes i oktober bygger på nätverk. De volontärer som deltar i kurserna sprider digital-tv-informationen i sina organisationer. Målet är att bilda ett nätverk som omfattar tusentals handledare.

Huvudansvariga för handledningen är Finlands Lionsförbund och Helsingforsmissionen. I projektet deltar också pensionärs- och handikapporganisationer samt enskilda Rotaryklubbar. Dessutom pågår förhandlingarna om ett eventuellt samarbete med bl.a. Centralförbundet för Studieverksamhet, väntjänsten vid Finlands Röda Kors samt kyrkans diakoniarbete.

Digital-tv-handledningen koncentreras till att hjälpa äldre personer som bor ensamma i städernas höghus. Antalet handledningsbesök beräknas uppgå till 30 000-40 000.

Handledningsprojektet går under namnet "Koppla upp förbindelsen!" för att betona hur viktigt det är för ensamboende åldringar, speciellt dem med nedsatt rörelseförmåga, att upprätthålla kontakten med det omgivande samhället. Instruktörens hembesök för digital-tv-handledningen kan samtidigt ses som en form av socialt umgänge.

Finland går över till helt digitala tv-sändningar den 31 augusti 2007. I landskapet Åland genomfördes övergången till digital-tv redan i våras.

Televisionen digitaliseras också på annat håll i Europa. I vissa delar av Sverige och Tyskland förmedlas tv-sändingarna redan nu enbart i digital form.


Ytterligare information:
projektchef Tauno Äijälä, tfn 09-160 28620, 0400 210 251