Tillbaka

Utbildningen av trafiklärare föreslås utvidgas

Utbildningen av trafiklärare föreslås utvidgas

Pressmeddelande 26.01.2007 10.19 sv

Antalet nybörjarplatser för utbildning av trafiklärare bör snabbt ökas. Trafiklärarexamen bör få en befäst position inom yrkesutbildningssystemet. Det konstaterar en arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppen föreslår att antalet nybörjarplatser inom utbildningsområdet ökas till minst 120. För närvarande inleder 80 studerande årligen sina studier.

Enligt en utredning från bilskolförbundet behövs redan nu 130 nya lärare till bilskolorna. Vid läroinrättningar som ger yrkesmässig förarutbildning är lärarunderskottet cirka 30.

I fortsättningen bör man utreda om trafiklärarexamen skall vara en yrkesinriktad grundexamen eller en specialyrkesexamen. Utbildningen bör också i fortsättningen skötas som vuxenutbildning. Till den föreslås också höra obligatorisk förberedande utbildning, till exempel studier i pedagogik. Arbetsgruppen föreslår att utbildningens längd förlängs från nuvarande ett och ett halvt år till cirka två år.

Enligt arbetsgruppen bör man både i inträdeskraven och i undervisningen betona lärarfärdigheter och förmåga till växelverkan. Man önskar samtidigt fler kvinnor till det mansdominerande området.

För närvarande kan man studera till trafiklärare vid Yrkespedagogiska lärarhögskolan i Tavastehus. Den svenskspråkiga trafiklärarutbildningen arrangeras i samarbete med pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.


Ytterligare information:
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571 eller 040 716 4140