null Utredning: Förutsättningar bör skapas för ibruktagandet av elbilar

Utredning: Förutsättningar bör skapas för ibruktagandet av elbilar

Nyhet 16.02.2011 14.50 fi sv en

Redan nu bör man skapa förutsättningar för ibruktagandet av elbilar, även om de inte kan minska koldioxidutsläppen från trafiken förrän år 2030. Ibruktagandet av elbilar i större omfattning förutsätter att det allmänna laddningsnätet byggs ut. Elbilar löser dock inte det grundläggande problemet med personbilstrafiken: att trafiken ständigt ökar och blir allt tätare.

Den bedömningen görs i kommunikationsministeriets utredning om elbilar vilken trafikminister Anu Vehviläinen fick ta del av den 16 februari.

I utredningen listas också ett antal åtgärdsrekommendationer för att komma igång med användningen av elbilar. De mest brådskande åtgärderna är att starta demoprojekt med elbilar, garantera säkerheten för elbilar, inkludera laddningsmöjligheter i byggbestämmelserna, upprätta ett informationssystem om allmänna laddningsställen, påbörja forskning och produktutveckling samt att införa utbildning av verkstads-, besiktnings- och räddningspersonal.