Utredningarna om placeringen av trafikförvaltningen inleds

Nyhet 09.12.2008 16.17 fi sv

Kommunikationsministeriet har satt igång arbetet för att utreda placeringen av de nya ämbetsverken inom trafikförvaltningen, trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket.

Som placeringsorter för det kommande trafikledsverket jämför man förutom huvudstadsregionen Villmanstrand och Rovaniemi. För trafiksäkerhetsverkets del jämför man som placeringsorter förutom huvudstadsregionen Kuopio och Kouvola.

Beträffande trafiksäkerhetsverket utreder man dessutom en regionalisering av funktionerna inom sjösäkerheten till Kotka. För trafikledsverkets del utreder man också en decentraliserad modell, där trafikledsverkets tekniska tjänsteuppdrag utregionaliseras till Rovaniemi eller Villmanstrand.