null Utredningen om ett nät för lågflygning pågår – halvtidsrapport på remiss

Utredningen om ett nät för lågflygning pågår – halvtidsrapport på remiss

Pressmeddelande 25.03.2021 11.40 fi sv en

För närvarande utvärderas olika alternativ för att inrätta ett nät för lågflygning. Med nät för lågflygning avses ett nät som utnyttjar satellitbaserad positionering och där det ska vara möjligt att flyga även under svåra väderförhållanden. Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden om halvtidsrapporten om nätet till och med den 23 april 2021.

Det ska under svåra väderförhållanden och vid dålig sikt vara möjligt för en luftfarkost att gå ned till en viss höjd under molnen, t.ex. ovanför en oövervakad flygplats eller ett sjukhus. Efter det ska farkosten fortsätta att flyga på låg höjd mot sitt mål med direkt sikt på målet. Detta förbättrar handlingsmöjligheterna särskilt i situationer där det för närvarande inte är möjligt att flyga vid dåliga väderförhållanden. Nätet försnabbar till exempel räddningstjänstens och den prehospitala akutsjukvårdens möjligheter att ta sig till en olycks- eller tillbudsplats eller att komma i närheten av den.

Målet för det projekt som inleddes i juni 2020 är att definiera konceptet med ett nät för lågflygning och dess användare. Dessutom bedöms konsekvenserna för säkerheten och jämförs finansieringsmodeller.

I halvtidsrapporten presenteras bland annat olika alternativ för genomförande och kostnaderna för nätet. När det gäller förverkligandet av nätet har man bedömt om det är möjligt att planera det endast för myndighetsbruk, delvis också för andra användare än myndigheter eller om det ska vara helt öppet för olika användargrupper. Ett ytterligare alternativ är att planera nätet enbart för helikoptrar eller för både helikoptrar och flygplan. Utgångspunkten för planeringen är att navigeringen enbart ska basera sig på användningen av det satellitbaserade GNSS-systemet (Global navigation satellite system), och att det inte ska krävas någon markbaserad navigationsutrustning.

För beredningen av utredningen om ett nät för lågflygning har det inrättats en styrgrupp. Den består av företrädare för kommunikationsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet, flygvapnet, Transport- och kommunikationsverket, armén, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab och FinnHEMS Oy. Utredningen görs av en arbetsgrupp som leds av Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas fram till den 23 april 2021. Begäran om utlåtande har publicerats i projektportalen. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden via e-post på kirjaamo@lvm.fi och suvi.kankare@lvm.fi.

Utifrån remissvaren drar styrgruppen upp riktlinjer för vilket genomförandealternativ arbetsgruppen ska fokusera på. I den slutliga utredningen ges det rekommendationer för hurdant nät för lågflygning som eventuellt skulle kunna inrättas i Finland. Utredningen publiceras under sommaren 2021.

Ytterligare information:

Suvi Kankare, överinspektör, tfn 0295 34 2105, suvi.kankare(at)lvm.fi