Utredningsmannen föreslår distributionsstöd för tidningar i glesbygdsområden

Nyhet 28.04.2010 16.52 fi sv

Kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen, som gjort en utredning av tidningsdistributionens framtid, anser det vara nödvändigt att man bereder sig på att med statliga medel stöda distributionen av tidningar och tidskrifter i glesbygdsområden.

- Informationssamhället är ännu inte på länge på den nivån - och når den kanske aldrig - att en webbtidning i varje finländares liv kan ersätta en traditionell tidning tryckt på papper. Då mängden post minskar och distributionskonkurrensen blir hårdare behövs distributionsstöd för tidningarna, så att man kan säkra att medborgarna är jämställda, att pressen är mångsidig och att dess upplysande uppgift kan fortsätta, konstaterar Pursiainen.

Utredningsmannen överlämnade sin rapport till kommunikationsminister Suvi Lindén den 28 april