Vaalimaa öppnas troligen för biltransportlångtradare

Pressmeddelande 13.11.2008 15.39 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen deltog på onsdagen i statsminister Matti Vanhanens och Rysslands premiärminister Vladimir Putins möte i Moskva. Vid mötet kom man preliminärt överens om att långtradare för biltransporter åtminstone under den kommande vintern kan använda också gränsövergången i Vaalimaa. För närvarande dirigeras långtradarna för biltransporter över gränsen via Nuijamaa i Villmanstrand och via Imatra.

Premiärminister Putin föreslog också att trafikpolitiska frågor mellan Ryssland och Finland i fortsättningen ska behandlas vid ett trafikforum mellan länderna. Minister Vehviläinen anser tanken på ett trafikforum vara mycket välkommen.

- Ur Finlands synvinkel är det bra om vi skulle ha en uppfattning om utvecklingsplanerna för trafiken i våra närområden på längre sikt. Ett forum skulle erbjuda en möjlighet till samarbete och dialog som föregriper framtiden, bedömde Vehviläinen.

I samband med mötet mellan Finland och Ryssland diskuterade man också situationen beträffande den planerade snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och S:t Petersburg. Planerna fortgår enligt tidtabellen. Baninfrastrukturen på den ryska sidan blir färdig före utgången av nästa år och en tågförbindelse som är snabbare än den nuvarande kan vara i bruk år 2010. Investeringen i banan på den ryska sidan är 2,5 miljarder dollar. Avsikten är att restiden mellan de två städerna kan minskas till 3,5 timmar.

Under mötet lyfte premiärminister Putin också fram den betydelse avtalet om Saima kanal mellan Finland och Ryssland har för det långa trafiksamarbetet mellan länderna. Förhandlingarna om arrendeavtalet för Saima kanal slutfördes efter tre års arbete i september, då ett gemensamt utkast till avtal blev klart. Det är meningen att avtalet om Saima kanal ska godkännas i vartdera landet enligt en så snabb tidtabell som möjligt.

Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389