Vardagens informationssamhälle tema vid seminarium om sociala medier

Nyhet 04.09.2008 16.10 fi sv

- De sociala medierna har redan nu en betydande inverkan på medborgarnas vardag, på företagens affärsverksamhet och på hela samhället. Därför är det viktigt att vi kan förstå sådana här nya fenomen och utgående från dem utveckla tjänster som ger tilläggsvärde åt medborgarna, säger kommunikationsminister Suvi Lindén.

Lindén talade om ämnet vid ett seminarium om sociala medier den 4 september. Målet med seminariet var att öppna en diskussion om de sociala mediernas möjligheter att få till stånd en ny form av växelverkan i samhället, i organisationer och i samfund.

Med sociala medier avses webbtjänster vars popularitet bottnar i att användarna producerar och delar innehållet.