null Vehviläinen ändrar taxilagen

Vehviläinen ändrar taxilagen

Pressmeddelande 04.04.2009 15.16 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen (C) ändrar taxilagen beträffande paragrafen om stationsplats för taxitillstånd. Enligt Vehviläinen kan taxilagen, som trädde i kraft sommaren 2007, inte tillräckligt väl trygga taxitjänsterna i de vittsträckta kommuner och glesbygdsområden som uppkommit genom kommunsammanslagningar.

Problemet ligger i att länen som beviljar taxitillstånd systematiskt bestämmer att stationsplatsen för taxitillstånd ska ligga i kommunens eller stadens centrum i stället för att man i länet överväger att stationsplatsen också kan ligga i ett bycentrum eller i en tidigare kommuns centrum.

- Vi har redan en längre tid känt till problemen med att trygga taxitjänsterna i samband med kommunsammanslagningar och överhuvudtaget i glesbygdsområden. Nu har det framgått att frågan om stationsplats för taxitillstånd inte kan lösas på annat sätt än genom att ändra den lagparagraf som gäller stationsplatsen så, att stationsplatsen också kan vara en annan än ett stads- eller kommuncentrum, sade Vehviläinen, då hon på lördagen talade i Joensuu vid en tillställning för taxiföretagarna i östra Finland och Norra Karelen.

Kommunikationsministeriet har för avsikt att bereda regeringens proposition för att lösa problemet med stationsplats före utgången av maj.

Dessutom har ministeriet för avsikt att inom en nära framtid tillsätta en arbetsgrupp för att utvärdera och bereda mer omfattande ändringsbehov i lagen om taxitrafik. I arbetsgruppen kommer att ingå representanter för såväl tillstånds- och konkurrensmyndigheterna som för taxibranschen.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 044 058 1030
enhetschef Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013 eller 040 754 9871