Vehviläinen godkänner inte begränsning av containertransporter till Ryssland

Pressmeddelande 19.05.2009 15.56 fi sv

Rysslands tullverk har föreslagit att containrar på över 20 fot ska transporteras endera sjövägen direkt till hamnar i Ryssland eller med tåg via grannländerna.

Trafikminister Anu Vehviläinen skickade redan den 13 maj ett brev till Rysslands trafikminister Igor Levitin, där Vehviläinen kritiserar en förordning som bereds av Rysslands tullverk. I sitt brev konstaterar Vehviläinen bland annat att den nya förordningen helt är emot Världshandelsorganisationen WTO:s principer.

- Jag är synnerligen orolig över effekterna av en eventuell förordning, eftersom containerförordningen direkt skulle avspeglas också på Finlands export till Ryssland. Sådant kan vi inte godkänna, betonade Vehviläinen i sitt brev.

Vehviläinen hoppas att minister Levitin använder allt sitt inflytande för att förordningen inte ska träda i kraft.

Om den av Rysslands tullverk föreslagna förordningen träder i kraft gör det helt slut på containertransporter med långtradare från Finland och vissa andra länder till Ryssland. Senaste år transporterades 196 000 containrar till Ryssland genom Finland, av dem transporterades endast 7 000 med tåg. Man kan dagligen transportera 3-4 containertåg över gränsen. Trots den nuvarande ekonomiska situationen trafikerar cirka 8 500-10 000 långtradare i veckan via de tre sydliga gränsövergångarna mellan Finland och Ryssland.

Den föreslagna förordningen gäller Rysslands gräns på den europeiska sidan. Av EU-länderna gäller förordningen Finland, Estland och Lettland.

Den 14 maj kom en officiell bekräftelse på att ett utkast till förordning är under beredning, då kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen på Vehviläinens begäran diskuterade ärendet med Rysslands vice trafikminister Sergei Aristov.

Minister Vehviläinen och minister Mari Kiviniemi, som ansvarar för tullfrågor, skickade fredagen den 15 maj ett brev till EU:s transportkommissionär Antonio Tajani och kommissionär Laszlo Kovacs, som ansvarar för tullfrågor. Dessutom informeras Estlands och Lettlands samt det blivande EU-ordförandelandet Sveriges ministrar om beredningen av containerförordningen. Man strävar till att ta upp ärendet under möten på hög nivå mellan EU och Ryssland under maj-juni.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325, 0440 581 030
regeringsrådet Silja Ruokola, tfn (09) 160 28367, 040 580 0894