null Viitanen: Informationssamhällsbalken viktig för konsumenten

Viitanen: Informationssamhällsbalken viktig för konsumenten

Pressmeddelande 30.01.2014 16.00 fi sv

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen är mycket nöjd över att man har kommit till samförstånd om reformen av lagstiftningen som gäller elektronisk kommunikation, och att projektet går vidare till behandling i riksdagen.

- Det är utmärkt att projektet framskrider. Informationssamhällsbalken är en helhet av lagar som underlättar vardagen eftersom den innehåller viktiga förbättringar som är viktiga särskilt för konsumenten, bland annat förbättringar i konsumentskyddet, konstaterar bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen.

- De föreslagna bestämmelserna i informationssamhällsbalken förbättrar konsumentens ställning bland annat med tanke på avtalsvillkor och tjänsternas funktionalitet och möjliga ersättningar. Teleföretagets och tjänsteleverantörens gemensamma ansvar är också väsentligt då ett köp av produkter som är betalt med mobiltelefon inte förverkligas enligt överenskommelse, berättar minister Viitanen om lagens konkreta innehåll.

Utöver enskilda förbättringar är avsikten att med hjälp av de nya bestämmelserna främja konkurrensen, vilket märks som bättre och förmånligare produkter och tjänster både för konsumenter och för företagskunder.

Minister Viitanen anser att det också är bra att bestämmelser som gäller medborgarens integritetsskydd och informationssäkerhet uppdateras.

- Jag anser att det är viktigt att sörja för att integritetsskyddet och informationssäkerheten gäller hela kommunikationskedjan från tjänsteleverantören till tjänstens användare, säger minister Viitanen.

- En stor förändring jämfört med tidigare är att Informationssamhällsbalken för de finländska användarnas del också skulle gälla internationella aktörer och även skulle omfatta konfidentiella meddelanden som förmedlas via sociala medier.

Ytterligare information:

Antton Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676