Webbevenemang 23.11.2022: Hur kan IKT-branschen spara energi?

Pressmeddelande 15.11.2022 17.40 fi sv

Webbevenemang 23.11.2022: Hur kan IKT-branschen spara energi? (Bild: Kommunikationsministeriet)

Kommunikationsministeriet bjuder nu in till ett webbevenemang, den 23 november 2022, där du kan höra om och diskutera genomförandet av klimat- och miljöstrategin för IKT-branschen.

Energiläget är utmanande i hela Europa. Digitala lösningar och smart styrning har fått en ny status i och med att man strävar efter att kapa efterfrågetoppar och spara el.

Smarta lösningar gör det möjligt att utnyttja till exempel förnybar energiproduktion i våra elnät och en flexibel styrning av elförbrukningen så att förbrukning och produktion bättre motsvarar varandra och efterfrågetoppar kan kapas. Å andra sidan kan konsumenterna med sin smarttelefon kontrollera när priset och efterfrågan på el är som störst och styra sin egen elförbrukning.

IKT-sektorns andel av världens elförbrukning är uppskattningsvis cirka 4-10 procent och av växthusgasutsläppen cirka 3-5 procent. I Finland är siffrorna lägre tack vare energieffektivitet och utsläppsfri elproduktion, men å andra sidan ger en stor del av de tjänster som köpts i Finland upphov till koldioxidutsläpp i andra länder.

I klimat- och miljöstrategin för IKT-branschen har man sammanställt metoder med hjälp av vilka IKT-sektorns koldioxid- och miljöavtryck ska minska och digitaliseringens fördelar tas i bruk inom olika områden. Genomförandet av den nationella klimat- och miljöstrategin för IKT-branschen, som publicerades 2021, följs årligen upp i ett forum som är öppet för alla och som ordnas av kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom. Strategin genomförs av ett stort antal aktörer från privata företag till statsförvaltningen.

Vid forumet 23.11 hörs förslag om både hanteringen av energiförbrukningen inom IKT-branschen och de lösningar som branschen producerar. Ämnet är aktuellt också i ljuset av statsförvaltningens kampanj Snäppet svalare. På forumet diskuteras också vad man bör satsa på vid genomförandet av strategin under de kommande åren.

På forumet ses kommunikationsminister Timo Harakkas videohälsning och enhetsdirektör Päivi Antikainens öppningsanförande. Ledande sakkunnig Petri Makkonen från Transport- och kommunikationsverket, direktör Antti Uusitalo från Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, ledande programarkitekt för energieffektivitet Jarkko Koistinaho från AtoZ Oy, direktör för hållbar utveckling Kristiina Härkönen från Gofore Oyj och ledande sakkunnig Tarmo Toikkanen från Sitra berättar om förbättrad energieffektivitet med digitala lösningar inom olika branscher. Rådgivare Ilias Iakovidis från Europeiska kommissionen håller ett anförande om Europeiska unionens åtgärder för att öka klimathandavtrycket från IKT-branschen och minska klimatfotavtrycket. Denna del av forumet hålls på engelska.

Webbevenemanget ordnas onsdagen den 23 november 2022 kl. 9–11. Länk skickas till dem som anmält sig. Du kan anmäla dig till forumet fram till den 21 november: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2af23c35-4e39-49b1-b403-50ed04e8c461?displayId=Fin2658394