null Webbtävling söker handlingar för vardagens informationssamhälle

Webbtävling söker handlingar för vardagens informationssamhälle

Pressmeddelande 04.03.2010 16.26 fi sv

Den nationella Dagen för informationssamhället hålls för andra gången i ordningen onsdagen den 14 april 2010. I år koncentrerar sig dagen på personliga initiativ, eftersom det framtida informationssamhället kan ha framgång endast genom att få människorna engagerade och erbjuda service. Dagen för informationssamhället föregås av en tävling för medborgarna, där man söker större och mindre initiativ för informationssamhället.

Tävlingen Initiativ för informationssamhället har som mål att informera om att var och en av oss med små, vardagliga handlingar kan påverka hur informationssamhället utvecklas. Ett bra vardagligt initiativ för informationssamhället kan till exempel vara att en stund lära mormor hur man använder webben eller att förbinda sig att använda elektroniska tjänster. Förutom att berätta om de egna handlingarna kan man också berätta om allmänt kända inspirerande initiativ som andra tagit.

Man kan delta i tävlingen Initiativ för informationssamhället både via Facebook-fansidan för Vardagens informationssamhälle och via e-post. I diskussionsforumet kan man presentera initiativen både som text och med länkar till bild eller ljud eller en kombination av dem. Samtidigt går det lätt att ansluta sig som fan till Vardagens informationssamhälle. Man kan också göra förslag direkt per e-post: viestintapalvelut@lvm.fi

Tävlingen pågår till den 31 mars 2010 och priser lottas ut mellan alla dem som presenterat initiativ.

Ett sammandrag av de initiativ som samlats in via tävlingen presenteras vid seminariet under Dagen för informationssamhället, som hålls på kulturarenan Gloria onsdagen den 14 april 2010 kl 12-18. Evenemanget samlar det finländska informationssamhällets byggare och påverkare. Vid sidan av kommunikationsminister Suvi Lindén talar bland andra grundaren av Muxlim.com Mohamed El-Fatatry, verkställande direktören för Söderströms förlag Barbro Teir och professorn i nationalekonomi Matti Pohjola från Helsingin kauppakorkeakoulu.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Taru Rastas, tfn (09) 160 28617
biträdande avdelningschef Kristiina Pietikäinen, tfn (09) 160 28676