Yrkesmässig persontransport bedriven med paket- och lastbil förbjuds

Pressmeddelande 17.06.2010 13.44 fi sv


Lagen om taxitrafik ändras, så att yrkesmässig persontransport som bedrivs med paket- eller lastbil förbjuds, så när som vissa skilt nämnda undantag. Ändringarna preciserar några moment i den ikraftvarande lagen, så att taxikundernas säkerhet och konsumentskydd förbättras och så att taxitjänsterna också i fortsättningen har god kvalitet och är pålitliga.

Regeringen beslutade om innehållet i frågan den 17 juni 2010. Republikens president har för avsikt att godkänna lagen den 24 juni och lagen träder i kraft den 30 juli 2010.

För att bedriva taxitrafik krävs fortfarande trafiktillstånd och föraren bör fortfarande ha körtillstånd för taxiförare. I och med lagändringen kan endast personbil i fortsättningen hållas som taxibil. Personbilen får vara registrerad för högst 8 personer förutom föraren.

Regeringen betonar att förbudet mot användning av last- och paketbil för yrkesmässiga persontransporter förbättrar passagerarnas konsumentskydd och säkerhet. Passagerarna kan inte längre ovetande anlita service, där det inte finns full säkerhet om till exempel förarens yrkeskunnande, en kriminell bakgrund eller företagarens goda renommé.

Bakom ändringen av lagen om taxitrafik ligger att affärsverksamhet som påminner om taxitransporter sedan våren 2009 har bedrivits med lastbilar. De här fordonen har utnyttjat taxistationer och taxibilarnas kännetecken, så som utrustning som påminner om taxiljus på biltaket. Verksamheten har vilseledande marknadsförts till konsumenterna som normal taxitrafik. För de här företagarna innebär ändringen att verksamheten vid laga ansvar bör upphöra.

För företagare som bedriver godstransport i allmänhet har förbudet inga ekonomiska verkningar, eftersom förbudet gäller endast yrkesmässiga persontransporter med lastbil. Dessutom ingår i lagändringen bland annat ett exakt definierat undantag som gäller hemtransport av en vara och dess köpare.

Ändringen underlättar verksamheten för de övervakande myndigheterna, så som polisen och konsumentmyndigheterna. De regionala verkningarna blir störst i huvudstadsregionen, där taxiliknande verksamhet bedriven med lastbil främst har förekommit.

Ytterligare information:
regeringsrådet Irja Vesanen-Nikitin, tfn (09) 160 28544