Henkilöhakemisto

Kykkänen Seppo

Byråchef

Utvecklingsenheten

Nätavdelningen

Expertises

  • biträdande av kanalfullmäktigen för Saima kanal
  • övervakning av att de förpliktelser som gäller Finland i arrendeavtalet om Saima kanal fullgörs och ansvar för samarbetet med Ryssland
  • utveckling av insjötrafiken

Telefon

+358 295 342 580

Mobiltelefon

+358 40 015 2868

tillbaka

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, Helsinki

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tietosuoja

Tietosuojavastaava Ronja Kava
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/tietosuoja​​​​​​​   

Henkilötietojen tarkistaminen

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi (valtioneuvosto)