Publikationsserie

Publikationerna och handlingarna på ministeriets webbplats får användas fritt. På förfrågningar angående publikationerna svarar på ministeriet Hannele Sartjärvi (tfn 0295 34 2332, fornamn.efternamn@lvm.fi) och Leena Maunula (tfn 0295 34 2333, fornamn.efternamn@lvm.fi).