Tjänstemannaledningen

De uppgifter som ministeriets ledning svarar för fastställs i arbetsordningen. I sitt arbete styrs ledningen av ministeriets värderingar. Ministeriets tjänstemannaledning består av kanslichefen, överdirektörerna och kommunikationsdirektören.

Harri Pursiainen

Kanslichef

Telefon 0295 34 2389
Twitter @HarriPursiainen

Juhapekka Ristola

Avdelningschef, överdirektör  
Avdelningen för koncernstyrning

Telefon 0295 34 2348
Mobiltelefon 040 078 8530
Twitter @JpRistola

Olli-Pekka Rantala

Avdelningschef, överdirektör 
Avdelningen för tjänsteproduktion

Telefon 0295 34 2585
Mobiltelefon 050 344 3400
Twitter @op_rantala

Laura Vilkkonen

Avdelningschef, överdirektör
Avdelningen för kunskapshantering

Telefon 0295 34 2391
Mobiltelefon 040 500 0817
Twitter @vilkkonen

Sabina Lindström

Avdelningschef, överdirektör
Nätavdelningen

Telefon 0295 34 2576
Mobiltelefon 040 527 6103

 

Susanna Niinivaara

Kommunikationsdirektör, enhetschef 
Ministeriets kommunikation

Telefon 0295 34 2330
Mobiltelefon 040 081 6187
Twitter @SNiinivaara