Tjänster

Ministeriet har som mål att

  • säkerställa att medborgarna och företagen enkelt och kostnadseffektivt har tillgång till de resor, kommunikationer och transporter som de behöver
  • utveckla kundinriktade trafik- och kommunikationstjänster 
  • öka välfärden och tillväxten med hjälp av innovativa tjänster

Ministeriets uppgifter

Ministeriet ska se till att det finns bastjänster inom kommunikation och trafik och utveckla marknaden för dem. Detta möjliggörs genom en modern lagstiftning. Ministeriet ska skapa en fungerande marknadsmiljö för utbud och efterfrågan på olika slags tjänster inom trafik och kommunikation. Målet är att utveckla tjänsterna utifrån kundernas behov samt på basis av kunskap och information.

Ministeriet svarar bland annat för tjänster inom persontrafik och logistik, TV- och radioverksamhet, samhällsomfattande posttjänster, utbudet av medieinnehåll och konsumentfrågor.

Ministeriet arbetar aktivt inom EU för att skapa en positiv verksamhetsmiljö och gynnsam reglering för tjänster inom trafik och kommunikation och för att ta ram nya tjänster.

Trafik och transport blir en helhetstjänst

Inom elektronisk kommunikation tillhandahålls tjänster redan nu på marknadens villkor. Tillgången till högklassiga och rimligt prissatta kommunikationstjänster är tryggad genom en princip i lagstiftningen om samhällsomfattande tjänster.

Att säkerställa att marknaden fungerar är särskilt aktuellt inom trafik- och transportsektorn. Avsikten är att trafiken och transporterna ska bli en likadan servicehelhet som kommunikation. Målet är att olika tjänster inom trafik och transport i framtiden ska komplettera varandra och fungera smidigt ihop. Den offentliga sektorns uppgift är att möjliggöra och skapa förutsättningar för verksamheten. Den privata sektorn bär ansvaret för innovationer och serviceutveckling. Finland är föregångare inom detta koncept där trafiken ses som service.