Tieto

Ministeriön tavoitteena on

  • lisätä tiedon ja avoimen datan saatavuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa
  • edistää automaation ja robotiikan hyödyntämistä
  • varmistaa että palvelut ja verkot ovat käyttäjille turvallisia

Ministeriön tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on edistää tiedon saatavuutta sekä luoda sääntelyllä mahdollisuuksia tietoa hyödyntävälle liiketoiminnalle.

Ministeriö vastaa tietovarantoihin ja tiedon käyttöön liittyvän lainsäädännön valmistelusta. Myös yksityisyyden suojaan sekä liikenteen ja viestinnän palvelujen turvallisuuteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät asiat kuuluvat ministeriön toimialaan.

Avoin tieto mahdollistaa uudet palvelut

Digitaalisten järjestelmien kehittyessä tiedon kerääminen muuttuu yhä enemmän teolliseksi toiminnaksi. Tiedon avoimuus on edellytys uusien palveluiden syntymiselle.

Avoin tieto ja jatkuvasti kehittyvät suurten tietomassojen analyysimenetelmät tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia niin liikenne- ja viestintäpalveluille, palveluliiketoiminnalle kuin koko yhteiskunnalle.

Ministeriön ja hallinnonalan tavoitteena on vahvistaa käyttäjien luottamusta digitaalisiin palveluihin ja digitaalisiin liiketoimintamalleihin. Liikenteen ja viestinnän uusien palvelujen syntymisen ja turvallisen käytön edellytyksenä on tietoturvan varmistaminen koko toimitusketjussa.