Verkot

Ministeriön tavoitteena on

  • turvata kansalaisille ja yrityksille toimivat ja turvalliset liikenne- ja viestintäverkot
  • varmistaa liikenne- ja viestintäverkkojen toiminta myös ääritilanteissa

Ministeriön tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa Suomen liikenne- ja viestintäverkkojen ja väylien sekä verkkomarkkinoiden toimivuudesta.

Ministeriö vastaa verkkojen käytön ohjauksesta ja hallinnasta, taajuuspolitiikasta ja toimiluvista. Myös liikenteen ja viestinnän ympäristöasiat ja energiakysymykset kuuluvat ministeriön tehtäväkenttään.

Toimivat liikenne- ja viestintäverkot valtakunnallisesti

Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että Suomessa on tarjolla toimintavarmat ja turvalliset liikenne- ja viestintäverkot ja riittävästi kapasiteettia yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kasvun tarpeisiin.

Tavoitteena on, että liikenne- ja viestintäverkkoja rakennetaan ja ylläpidetään uusinta teknologiaa ja osaamista käyttäen. Rakentamisen ja ylläpidon on oltava kustannustehokasta, energiatehokasta ja ottaa huomioon ympäristönäkökohdat.

Verkkojen toimivuudessa on varauduttava myös erilaisiin ääritilanteisiin, joita syntyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä.

Virastot ohjaavat verkkojen rakentamista

Ministeriön ohjaama Liikennevirasto vastaa maanteiden, ratojen sekä vesiväylien rakentamisesta ja ylläpidosta. Liikennevirasto tilaa rakentamis- ja ylläpitotyöt yrityksiltä kilpailuttamalla.

Viestintäverkkoja rakennetaan Suomessa markkinaehtoisesti. Viestintävirasto ohjaa verkkojen rakentamista ja huolehtii, että verkot toimivat häiriöttä ja tehokkaasti.