Ändringar föreslås i reglerna för tv-reklam

Uutinen 28.05.2009 17.21 fi sv

Regeringen föreslår att bestämmelserna om tv-reklam blir enklare. Samma mängd reklam ska kunna placeras i flere, men kortare reklamavbrott än för närvarande. Också produktplacering mot ersättning ska godkännas i vissa typer av program, dock inte i barnprogram.

Enöigt lagförslaget ska man i filmer tillåta ett avbrott per 30 minuter programinslag, mot nuvarande 45 minuter. I andra program vill man avlägsna det nuvarande kravet på 20 minuter enhetligt programavsnitt. Begränsningen för mängden reklam på 20 procent per timme, alltså 12 minuter reklaminslag per full timme, förblir oförändrad.

Hittills har det inte funnits någon lagstiftning om produktplacering. Då lagen trätt i kraft blir produktplacering mot ersättning tillåten i filmer, tv-filmer, serier, sportprogram och lätta underhållningsprogram. Tittarna bör emellertid tydligt få informationom att programmet innehåller produktplacering, endera i text eller med gemensamt använda symboler.