Lakiesitys: Mainoskatkot lyhyemmiksi, tuotesijoitteluun säännöt

Tiedote 28.05.2009 13.45 fi sv

Televisiomainonnan sääntelyä esitetään yksinkertaistettavaksi. Hallitus esittää, että sama määrä mainoksia voitaisiin sijoittaa aiempaa useampiin, mutta nykyistä lyhyempiin mainoskatkoihin. Myös vastikkeellinen tuotesijoittelu sallittaisiin tietyissä ohjelmatyypeissä, ei kuitenkaan lastenohjelmissa.

Elokuvien mainoskatkojen sijoittelussa sallittaisiin yksi katko kutakin 30 minuutin ohjelmajaksoa kohden nykyisen 45 minuutin asemesta. Muissa ohjelmissa voimassa oleva vaatimus 20 minuutin yhtenäisestä ohjelmajaksosta poistettaisiin. Mainonnan määrän 20 prosentin tuntikohtainen raja eli 12 mainosminuuttia täyttä tuntia kohden pysyisi ennallaan.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä 28. toukokuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alussa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan unionin AV-direktiivi.

Lakimuutoksen myötä radio- ja televisiotoiminnan sääntely laajenisi koskemaan osin myös tietoverkoissa tarjottavia tilausvideopalveluja (ns. video-on-demand). Sääntely ei kuitenkaan koskisi YouTuben kaltaisia videoalustapalveluja eikä yksityisten ihmisten harrastemielessä ylläpitämiä kotisivuja.

Tuotesijoittelu sallitaan

Tuotesijoittelusta ei tähän mennessä ole ollut lainsäädäntöä. Kuluttaja-asiamies on katsonut vastikkeellisen tuotesijoittelun olevan lain vastaista piilomainontaa. Lakiesityksessä vastikkeellinen tuotesijoittelu olisi sallittua elokuvissa, tv-elokuvissa, sarjoissa, urheiluohjelmissa ja kevyissä viihdeohjelmissa.

Katsojille olisi ilmoitettava selkeästi joko tekstillä tai yhtenäisesti käytetyllä tunnuksella, että ohjelmassa on tuotesijoittelua. Ilmoitus ei saa olla mainosluonteinen. Sijoittelusta ei kuitenkaan tarvitsisi ilmoittaa, jos kanava ei itse ole tuottanut tai tilannut ohjelmaa eikä tietoa tuotesijoittelusta ole saatavilla ilman kohtuutonta vaivaa.

Tekijänoikeuslakia esitetään muutettavaksi niin, että televisiokanavilla olisi jatkossa mahdollisuus ottaa uutislähetyksiinsä lyhyitä otteita yksinoikeudella lähetettävistä, yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista. Tällaisia tapahtumia olisivat muun muassa urheilukilpailut.

Jatkoa ohjelmistoluville

Valtioneuvostolle esitetään mahdollisuutta jatkaa tv-kanavanippujen B ja C ohjelmistolupien kestoa vuoteen 2016 saakka. Ohjelmistoluvat olisivat siten voimassa siihen saakka kuin muutkin nyt voimassa olevat toimiluvat. Tällä järjestelyllä mahdollistetaan toimilupien kokonaistarkastelu vuonna 2016. Myös uusia ohjelmistolupia julistetaan haettavaksi.

Lakiluonnoksessa ollut tekstitys- ja selostusvelvoite on siirretty tästä lakiesityksestä valmisteltavaksi viestintämarkkinalain siirtovelvoitteen uudistuksen yhteyteen. Päätöstä pidettiin tarpeellisena siksi, että asiaan liittyvät tekniset ja taloudelliset kysymykset voitaisiin selvittää riittävän tarkasti.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, puh. (09) 160 28498 tai 040 509 9757
apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, puh. (09) 160 28676 tai 040 522 2122