Arctia Shipping Oy:n ja Meritaito Oy:n omistajaohjaus vaihtuu 21.11.2011

Tiedote 17.11.2011 13.41 fi sv en

Arctia Shipping Oy:n ja Meritaito Oy:n omistajaohjaus siirtyy liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kanslian vastuulle. Hallitus päätti liikenne- ja viestintäministeriötä koskevan asetuksen muutoksesta 17. marraskuuta 2011. Asetusmuutos tulee voimaan 21.11.2011 lukien, jolloin omistajaohjauksen siirto toteutuu.

Yhtiöiden omistajaohjauksen siirto perustuu valtioneuvoston 3. marraskuuta 2011. tekemään päätökseen. Valtion omistajapolitiikan mukaan kaupallisesti toimivien valtionyhtiöiden ohjaus tapahtuu keskitetysti valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta.

Valtionyhtiöistä liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen jäävät lentoasemaverkostosta ja lennonvarmistuksesta vastaava Finavia Oyj ja luotsaustoiminnasta vastaava Finnpilot Pilotage Oy. Ministeriöllä on myös Yleisradio Oy:n omistajaohjaustehtäviä.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Rita Linna, p. 09 160 28559, 040 582 9699