Autonomisten laivojen tutkimus- ja kehittämiskeskus kirittää kotimaista meriteollisuutta

Tiedote 08.03.2017 16.34 fi sv en

Laivateollisuuden vahva kansainvälinen toimija Rolls-Royce on ilmoittanut keskittävänsä etäohjattavien ja autonomisten laivojen tutkimus- ja kehityskeskuksensa Suomeen. Tämä on Suomen talouden ja meriteollisuuden kannalta iso ja toivottu uutinen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

- Keskittämispäätös kirittää suomalaisen meri- ja ICT-teollisuuden teknistä tuotekehitystä, alan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä, sekä antaa uusia mahdollisuuksia alan alihankkijoille ja tuotekehittäjille. Päätös vahvistaa Suomen asemaa autonomisen liikenteen kehittäjänä ja hyödyntäjänä sekä yhtenä maailman johtavista modernin laivatekniikan valmistajamaista, ministeri Berner toteaa.

Paitsi kotimaisen toimialan kannalta, on automaation kehittymisellä Bernerin mukaan myös kauaskantoisia maailmanlaajuisia hyötyjä meriliikenteelle: turvallisuus ja tuottavuus lisääntyvät ja päästöt vähenevät.

- Tavoitteitamme kansainvälisessä yhteistyössä on jo pitkään ollut, että myös kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ja EU:n meriliikenteen kehittämistoiminnassa huomioidaan digitalisaation, automaation ja datan hyödyntämisen mahdollisuudet tehokkaasti, ministeri Berner sanoo.

Berner katsoo, että Rolls-Roycen päätös keskittää kehitystoimintoja Suomeen vauhdittaa sekä digitalisaation kärkihanketta että valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamista koskien älykästä robotiikkaa ja automaatiota.

Rolls-Royce on yksi keskeinen perustajayritys Suomeen viime syksynä Tekesin Arktiset meret -ohjelman puitteissa käynnistetyssä miehittämättömän meriliikenteen edistämishankkeessa. Autonomisen meriliikenteen ekosysteemi 2025 -hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen maailman ensimmäiset miehittämättömän meriliikenteen tuotteet, palvelut ja toimiva ekosysteemi vuoteen 2025 mennessä. Hanketta koordinoi DIMECC Oy.

Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikenneviraston Merenkulun älyväylä-hanke luovat edellytyksiä laivojen automaatiotoimintojen testaamiseen Suomessa.

Lisätietoja

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 0295 34 2101

liikenneneuvos Kari Saari, p. 0295 34 2557