Bolagiseringen av Lotsverket Finnpilot skjuts upp

Uutinen 06.08.2009 15.50 fi sv

Kommunikationsministeriet tar time-out i bolagiseringen av Lotsverket. Enligt den tidigare tidtabellen var det meningen att Lotsverket skulle omvandlas till aktiebolag från början av 2010.

Kommunikationsministeriet har enligt de riktlinjer som finanspolitiska ministerutskottet dragit upp berett en bolagisering av Lotsverket Finnpilot. Målsättningen har varit att bolagiseringen av Finnpilot genomförs samtidigt med bolagiseringen av de andra affärsverken inom förvaltningsområdet.

Ministeriet har beträffande bolagiseringen av Lotsverket sammanställt ett regeringsförslag som varit på remissbehandling. Enligt förslaget ska affärsverket omvandlas till ett aktiebolag som i sin helhet ägs av staten. Det aktiebolag som grundas ska bedriva affärsverksamhet i enlighet med de bestämmelser som gäller för branschen.

Ändringen av lotsningslagen går däremot vidare enligt den tidtabell man tidigare kommit överens om.