Bussimatkustajille yhdenmukaiset oikeudet EU:n alueella

Uutinen 06.06.2013 14.22 fi sv

Joukkoliikennelaki muuttuu. Lakiin lisätään säännökset linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan asetuksen soveltamisesta Suomessa. Hallitus esitti lain vahvistamista 6. kesäkuuta. Laki tulee voimaan 1. heinäkuuta 2013.

Lainmuutoksen taustalla on EU-asetus bussimatkustajien oikeuksista, joka tuli voimaan 1.3.2013. Asetus selventää linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia. Bussimatkustajat saavat näin yhdenmukaiset, Euroopan unionin laajuiset oikeudet. Tämänkaltaiset oikeudet on jo aiemmin turvattu rautatie-, lento- ja vesiliikenteessä.

Suurin osa uusista oikeuksista on voimassa linja-autojen kaukoliikenteessä vähintään 250 kilometrin pituisilla, säännöllisillä reiteillä. Matkustajalla on nämä oikeudet riippumatta siitä, kuinka pitkän matkan hän tällaisella reitillä matkustaa.

Matkustajilla on oikeuksia muun muassa matkan viivästymisen tai peruuntumisen vuoksi. Matkustajille on esimerkiksi tarjottava välipalaa, jos vähintään kolmen tunnin matka viivästyy yli 90 minuuttia. EU-asetuksella taataan myös oikeus lipun hinnan palautukseen tai matkan uudelleen järjestelyyn, jos matkan arvioidaan viivästyvän yli kaksi tuntia.