Det virtuella forskningscentret för trafik får projektchef

Uutinen 21.08.2012 15.59 fi sv

Johanna Särkijärvi (FM) har utsetts till projektchef för det virtuella forskningscentret för trafik (Fintrip). Anställningen är på viss tid och pågår från och med den 13 juni 2012 till den 30 juni 2013.

Särkijärvi har tidigare arbetat vid Åbo universitet bland annat som projektchef och forskare.

Kommunikationsministeriet inledde våren 2012 ett projekt vars mål är att bygga upp forsknings- och utvecklingsverksamheten för trafiken samt att skapa ett nätverk för långsiktig kompetensutveckling som bygger på partnerskap.

Det här nätverket, dvs. det virtuella forskningscentret för trafik (Fintrip), har som uppgift att fungera som stöd för ministeriet i beredningen av trafikpolitiken, bland annat genom att sammanställa forskningsinformation och synpunkter samt skapa tjänster och affärsverksamhet inom trafikområdet. Projektets målsättning är också att påbörja utarbetandet av en heltäckande utvecklingsstrategi för toppkompetens inom trafikområdet.

Ytterligare information
Överdirektör Pekka Plathan, tfn 0295 34 2340