null Digitalisaatio helpottaa harmaan talouden torjuntaa liikennesektorilla

Digitalisaatio helpottaa harmaan talouden torjuntaa liikennesektorilla

Tiedote 11.01.2017 15.06 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kutsuma selvitysryhmä on arvioinut harmaan talouden tilannetta liikennesektorilla ja digitaalisen toimintaympäristön mukanaan tuomia mahdollisuuksia sen torjuntaan. Suomalaisia kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä sekä laajalti eri viranomaisia edustava ryhmä ehdottaa useita jatkotoimia.

- Liikenne ja kuljetusala ovat suuressa murroksessa, elämme uusiutumisen aikaa. Digitalisaatio luo kuljetusalan yrityksille menestymisen mahdollisuuksia, mutta samalla on huolehdittava tehokkaasta harmaan talouden torjunnasta. Tähän ryhmä ehdottaa monia konkreettisia toimenpiteitä, kiittää ministeri Berner.

Digitalisaatio tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia myös harmaan talouden torjuntaan. Tämän vuoksi Suomen tulisi ryhmän mielestä ensisijassa edistää sähköisen rahtikirjan (eCMR) käyttöönottoa, jolla mahdollistettaisiin e-rahtikirjan käyttö kansainvälisissä maantiekuljetuksissa. Sähköisellä rahtikirjalla tehostetaan muun muassa kabotaasin valvontaa ja yhdenmukaistetaan kansainvälistä sääntelyä.

Ryhmä pitää tärkeänä, että Suomen edustajat niin viranomais- kuin yrityskentältä työskentelevät jatkossakin EU:n Digital Transport and Logistics Forumilla, jonka tavoitteena on edistää tavarankuljetusten ja logistiikan digitalisaatiota. Vuoden 2017 EU:n komission työohjelmassa oleviin tieliikennettä koskeviin aloitteisiin tulee myös vaikuttaa aktiivisesti.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman toteuttamista tulee edistää. Ryhmä pitää tärkeänä, että harmaan talouden torjunnassa huomioidaan myös kaikki eri liikennemuodot.

Ryhmä ehdottaa, että harmaan talouden valvonnassa edistetään riskiperusteisuutta ja huomioidaan kustannukset, joita sääntelystä aiheutuu yrityksille ja kansalaisille. Kun lupamenettelyistä siirrytään hallinnollisesti kevyempiin ilmoitusmenettelyihin, tulee samalla varmistaa että harmaan talouden torjunta ja valvonta voidaan toteuttaa tehokkaasti.

Selvitysryhmässä oli mukana valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäasiainministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto, ELY-keskus, Poliisihallitus, Verohallinto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Kuljetus ja Logistiikka , Linja-autoliitto, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT, Autotuojat AT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Logistiikkayritysten Liitto, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto SHLL ja Suomen Taksiliitto. Ryhmää veti yksikön johtaja Laura Eiro liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on elinkeinoelämän digitalisaation edistäminen. Sen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille. Olennaista on kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamuksen säilyminen.

Lisätietoja:

yksikön johtaja, hallitusneuvos Laura Eiro, p. 0295 34 2668