null Ehdotus EU:n poikkeussääntelyn käyttöönotosta ajokorttien ja tavara- ja linja-autoliikenteen lupien osalta

Ehdotus EU:n poikkeussääntelyn käyttöönotosta ajokorttien ja tavara- ja linja-autoliikenteen lupien osalta

Tiedote 20.05.2020 16.59 fi sv en

Ilmakuva, rekka moottoritiellä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen valtioneuvoston päätökseksi liittyen Euroopan komission koronaepidemian poikkeussäädöksiin. Ehdotuksen mukaan Suomi ottaisi käyttöön väliaikaista joustoa muun muassa ajokorttien ja tavara- ja linja-autoliikenteen todistusten ja lupien voimassaoloon. Ajoneuvojen määräaikaiskatsastukset ja ajopiirturitarkastukset jatkuisivat normaalisti.

Euroopan komissio antoi 29.4.2020 liikennealan säädösehdotuksen, jonka tavoitteena on helpottaa liikenteen toimialan toimintaa koronaepidemian aikana lisäämällä joustavuutta muun muassa tie-, rautatie- ja sisävesiliikenteessä. Ehdotuksen pohjalta säädettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, joka koskee poikkeuksia muun muassa määräaikaiskatsastusten määräaikoihin ja katsastustodistuksen voimassaoloon sekä ajokorttien ja kuljettajakorttien, tavara- ja linja-autoliikenteen yhteisölupien ja tavaraliikenteen kuljettajatodistusten voimassaoloon.

EU-asetuksessa säädetään, että ajokorttien voimassaoloa asetuksessa pidennettäisiin seitsemällä kuukaudella, silloin kun ajokortin voimassaolo päättyy 1.2.-31.8.2020 välisenä aikana. Kuljettajakortin uusimisen määräaikaa pidennettäisiin kahdella kuukaudella, tavara- ja linja-autoliikenteen yhteisölupien voimassaoloaikaa pidennettäisiin kuudella kuukaudella ja kansainvälisen kuljettajatodistuksen voimassaoloaikaa pidennettäisiin kuudella kuukaudella, jos nämä päättyvät 1.3. – 31.8.2020 välisenä aikana.

Valtioneuvoston päätösluonnoksessa ehdotetaan, että Suomi noudattaisi edellä mainittujen säädösten osalta EU-asetuksen poikkeussääntelyä, sillä asetuksen tuoma jousto helpottaisi kansalaisten ja yritysten arkea.

Suomessa koronaepidemiatilanne ei toistaiseksi ole haitannut ajoneuvojen katsastamista eikä ajopiirturitarkastusten suorittamista. Katsastukset ja tarkastukset ovat tärkeitä liikenneturvallisuuden kannalta, minkä lisäksi niiden lykkääminen aiheuttaisi häiriöitä niitä suorittavien yritysten toimintaan ja vaikuttaisi yritysten työntekijöihin mahdollisten lomautusten tai irtisanomisten muodossa. Siksi ei ole perusteltua pidentää ajoneuvojen katsastusten tai ajoneuvopiirturitarkastusten määräaikoja Suomessa EU:n asetuksessa säädetyllä tavalla.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika valtioneuvoston päätösehdotuksesta päättyy 22.5.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt.

Komissiolle on ilmoitettava poikkeussääntelyn soveltamatta jättämisestä viimeistään 1.6.2020.

Lisätietoja:

suunnittelija Eeva Asikainen, p. 050 522 6204 (määräaikaiskatsastus)

johtava asiantuntija Erik Asplund, p. 050 463 7034 (tavaraliikenteen luvat ja ajopiirturit)

ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820 (ajokortit)

erityisasiantuntija Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708 (tavaraliikenteen luvat ja ajopiirturit)