EU hyväksyi Suomen investointituen alusten rikkipesureille

Uutinen 24.01.2013 12.14 fi sv en

Euroopan komissio hyväksyi 23. tammikuuta 2013 Suomen alusinvestointien ympäristötukea koskevaan valtiontukiohjelmaan esitetyt muutokset. Muutosten myötä investointituki voidaan kohdistaa alusten pakokaasupäästöjen puhdistusteknologioiden, erityisesti rikkipesureiden, jälkiasentamiseen.

- Olen iloinen, että komissio hyväksyi tukiohjelmamme. Rikkipesureihin suunnattava investointituki on yksi keino rikkisääntelystä syntyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Pidän investointitukea tärkeänä, sillä sen avulla voimme samalla parantaa merenkulun ympäristönsuojelua, edistää ympäristöteknologian kehittämistä ja työllisyyttä sekä auttaa merenkulkuelinkeinoa sopeutumaan rikkisääntelyyn, liikenneministeri Merja Kyllönen toteaa tyytyväisenä.

Liikenne- ja viestintäministeriö esitti vuoden 2012 budjettineuvotteluissa 30 miljoonan euron investointitukea alusten päästövähennysteknologioiden jälkiasentamiseen.