EU:n telepaketti parantaa kuluttajan oikeuksia myös Suomessa

Tiedote 28.10.2010 13.33 fi sv

Eduskunta saa käsiteltäväkseen useita lakiesityksiä, joilla Euroopan unionin televiestinnän lakipaketti saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä. Hallitus hyväksyi lakiesitysten sisällön 28. lokakuuta.

Kyse on vuonna 2009 hyväksytyistä muutoksista viiteen EU-direktiiviin. Suomessa direktiivien aiheuttamat lainsäädännön muutokset parantavat telepalvelujen käyttäjien oikeuksia. Kuluttajan asema muuttuu turvallisemmaksi mm. sopimusasioissa ja palvelujen tilaamisessa.

Esityksen mukaan määräaikaisia viestintäpalvelusopimuksia ei saa ketjuttaa. Sopimusten enimmäiskesto olisi kaksi vuotta, mutta kuluttajalle olisi aina tarjottava myös 12 kuukauden sopimusmahdollisuutta. Teleyritys ei saisi jatkaa määräaikaista sopimusta uudella määräaikaisella sopimuksella ilman kuluttajan kanssa tehtyä uutta kirjallista sopimusta.

Muutos parantaisi kuluttajien asemaa, koska sillä helpotettaisiin kuluttajan mahdollisuuksia päästä irti viestintäpalvelusopimuksesta ja vaihtaa viestintäpalveluita tarjoavaa yritystä. Uutena asiana kuluttaja saisi oikeuden maksaa yleispalveluliittymän rakentamiskustannukset erissä.

Numeron siirrettävyys ulotettaisiin koskemaan myös voimassa olevia määräaikaisia liittymäsopimuksia. Käyttäjä voisi siirtää puhelinnumeronsa uudelle palveluntarjoajalle, mutta käyttäjä joutuisi lähtökohtaisesti vastaamaan vanhalle palveluntarjoajalleen määräaikaiseen sopimukseen liittyvistä velvoitteistaan määräajan loppuun asti.

Vammaisten käyttäjien erityistarpeista huolehtiminen olisi jatkossa yleispalveluvelvollisen teleyrityksen vastuulla. Vammaisille käyttäjille olisi tarjottava samat perusviestintäpalvelut kuin muillekin käyttäjille. Tämä saattaa käytännössä edellyttää joko viestintäpalvelulta tai viestintäverkolta jotakin teknistä ominaisuutta, jolla tavoite viime kädessä varmistetaan.

Kuluttaja-asiamies saisi toimivallan määrätä teleyrityksen sulkemaan palveluntarjoajan numeron, jos on ilmeistä, että palvelulla tavoitellaan oikeudetonta taloudellista hyötyä antamalla palvelusta tai sen käytöstä harhaanjohtavia tietoja.

Kiellolla voitaisiin puuttua esimerkiksi sellaisiin yleistyneisiin väärinkäytöstilanteisiin, joissa kuluttajat erehdytetään tekemään tietämättään kestotilauksia maksullisista soittoäänistä, peleistä, testeistä ja kilpailuista.

Kuluttaja-asiamies voisi tällöin määrätä teleyrityksen pidättämään käyttäjiltä puhelinlaskun yhteydessä veloitetut maksut ja palauttamaan ne.

Lisätietoja

viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585 tai 050 344 3400
lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150 tai 040 700 5620