null EU:n televiestintäministerit keskustelivat digitavoitteista

EU:n televiestintäministerit keskustelivat digitavoitteista

Tiedote 04.06.2021 15.12 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Laura Kotila/VNK)

Euroopan unionin televiestintäministerit kokoontuivat 4. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Ministerit kävivät periaatekeskustelun digitaalisesta kompassista. Keskustelua käytiin Euroopan komission maaliskuussa 2021 julkaiseman tiedonannon pohjalta. Digitaalisessa kompassissa on esitetty konkreettisia digitavoitteita Euroopan unionille vuoteen 2030.

- On tärkeää, että komissio ymmärtää digitalisaation kaikenkattavana ilmiönä. Datan tehokas käyttö ja tekoälyn oikeanlainen sääntely ovat avainasemassa, kun tavoittelemme Green Deal -ohjelman kasvua digitalisaation avulla, toteaa ministeri Timo Harakka.

Neuvosto otti tiedoksi puheenjohtajan edistymisraportin verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivi) uudistamisen etenemisestä. Tämä direktiiviehdotus on tärkeä osa Euroopan komission uuden kyberstrategian tavoitteita. Tavoitteena on vahvistaa sekä EU:n yhteistä että jäsenvaltioiden kansallista kyberturvallisuuden tasoa kriittiseksi katsottujen sektoreiden ja toimijoiden osalta.

Lisäksi neuvosto otti tiedoksi puheenjohtajan edistymisraportin datahallintosäädöksen etenemisestä. Ehdotuksen tavoitteena on edistää datan saatavuutta ja käyttöä ja luoda yhteentoimivat datan sisämarkkinat.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, p. 040 522 2122

ylitarkastaja Annina Tikkanen, p. 050 478 3398