Förslag ges till regionalisering av funktionerna vid trafikleds- och trafiksäkerhetsverken

Uutinen 15.05.2009 11.29 fi sv

Den arbetsgrupp som gjort en utredning av vilka av funktionerna vid trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket som kan regionaliseras föreslår att man vid de nya verk som startar i början av nästa år regionaliserar totalt 245 årsverken till Villmanstrand och Rovaniemi före utgången av år 2015.

Av funktionerna vid trafikledsverket föreslår man att totalt 130 årsverken regionaliseras till Villmanstrand. Vid trafiksäkerhetsverket regionaliseras 95 årsverken till Rovaniemi och 20 årsverken till Villmanstrand.

Arbetsgruppen överlämnade sitt enhälliga förslag till trafikminister Anu Vehviläinen fredagen den 15 maj. Personalorganisationerna lämnade ett uttalande i förslaget.

Från trafikledsverket föreslår arbetsgruppen att man till Villmanstrand regionaliserar informationstjänsterna för trafik och trafikledsunderhåll, dokumentförvaltning, arkivtjänster och statistikföring.

Från trafiksäkerhetsverket föreslås att man till Villmanstrand regionaliserar en enhet för östtrafiken, som enligt förslaget ska koncentrera sig på uppgifter i synnerhet med anknytning till landsvägs-, järnvägs- och sjötrafiken mellan Finland och Ryssland. Till Rovaniemi föreslås från trafiksäkerhetsverket utlokaliseras uppgifter som anknyter till fordonsbeskattningen, informationstjänsten, medborgarrådgivning och olika stödtjänster.