Vehviläinen päättää alueellistamistoimista Lappeenrantaan ja Rovaniemelle

Tiedote 15.05.2009 09.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön väyläviraston ja liikenteen turvallisuusviraston toimintojen alueellistamista selvittänyt työryhmä esittää, että ensi vuoden alussa aloittavista uusista virastoista alueellistetaan yhteensä 245 henkilötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä Lappeenrantaan ja Rovaniemelle.

Väylävirastosta esitetään alueellistettavaksi Lappeenrantaan yhteensä 130 työpaikkaa. Liikenteen turvallisuusvirastosta alueellistetaan 95 työpaikkaa Rovaniemelle ja Lappeenrantaan 20 työpaikkaa.

Liikenneministeri Anu Vehviläisen mukaan työryhmän esitys turvaa virastouudistuksen keskeiset tavoitteet, mutta on samalla yksi suurimmista kerralla päätetyistä alueellistamistoimista.

- Alueellistaminen voidaan esitetyllä tavalla toteuttaa hallitusti siirtymäaikoja hyödyntäen ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Nyt tehtävä liki 250 työpaikan alueellistaminen toteuttaa hallituksen linjausta, että alueellistamisen painopiste on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueellistettavilla työpaikoilla on myönteistä merkitystä erityisesti Lappeenrannalle ja Rovaniemelle, mutta myös näitä ympäröiville alueille. Alueellistettaville toiminnoille on puolestaan näin saatavissa niiden tuloksellisen hoitamisen turvaava toimintaympäristö, linjaa Vehviläinen.

- Seuraava vaihe prosessissa on esityksen jatkovalmistelu Liikenne- ja viestintäministeriössä ja lausunnon pyytäminen Valtioneuvoston alueellistamisen koordinaatioryhmältä. Tavoitteeni on tehdä asiasta päätös kesäkuussa, Vehviläinen sanoo.

Hallitusohjelman mukaisesti valtion hallinnon työpaikkojen alueellistamista jatketaan aiempaa tasaisemmin maan eri osiin ja siirtymäkauden järjestelyjä tuetaan taloudellisesti. Hallituksen iltakoululinjauksessa syyskuussa 2008 päätettiin, että alueellistamista jatketaan kahdella edellisellä vaalikaudella saavutetun kehitysuran mukaisesti. Tavoitteena on 4 000-8 000 työpaikan sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle päätöksinä vuoteen 2011 ja toteutuksina vuoteen 2015 mennessä. Alueellisesti tavoitteena on painottaa toimia Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Lisätietoja:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 0440 581 030
ylijohtaja Juhani Tervala, 050 552 7260