Hallitus kannattaa EU:n vaihtoehtoisia polttoaineita koskevaa ehdotusta

Tiedote 14.03.2013 13.49 fi sv en

Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi Euroopan komission ehdotukset liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintaohjelmasta ja sen aikataulusta sekä polttoaineita koskevista säädöksistä.

EU:n komissio on sitoutunut vaihtoehtoisten polttoaineiden edistämiseen, jotta käyttö lisääntyisi ja liikennöinti olisi mahdollista yhtenäisesti koko Euroopassa.

Suomen hallitus tukee vahvasti komission pyrkimystä. Komission jäsenmaille esittämät vaihtoehtoisten polttoaineiden ja sähkön jakelun minimivaatimukset jättävät Suomelle tarpeellisen liikkumavaran toteuttaa käyttöönotto omista lähtökohdista. Jakeluverkon minimivaatimuksia asetettaessa tosiasiallinen kattavuus ja liikennöitävyys tulisi kuitenkin olla määrällisiä tavoitteita tärkeämpää.

Hallituksen näkemyksen mukaan komission määrätietoinen eteneminen luo tarvittavan vakaan toimintaympäristön investointien käynnistämiseksi ja tukee suomalaisia tavoitteita sekä toimii vetoapuna kansainvälisissä neuvotteluissa.

Komission toimintaohjelma ja säädökset vauhdittavat muun muassa uusien polttoaineiden vaatiman infrastruktuurin luomista ja kannustavat liikennevälineiden valmistajia kehittämään yhteensopivaa kalustoa kuluttajien ja yritysten käyttöön.

Komissio esitti vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä koskevan toimintaohjelman, aikataulun ja säädösehdotukset 24. tammikuuta 2013.

Hallitus antoi eduskunnalle komission ehdotuksia koskevan selvityksen 14. maaliskuuta 2013.

Lisätietoja:

yli-insinööri Maria Rautavirta, p. 0295 34 2564