Suomi hyvistä asemista toteuttamaan EU:n ohjelmaa vaihtoehtoisista käyttövoimista

Tiedote 25.01.2013 09.59 fi sv en

EU komissio antoi 24. tammikuuta 2013 toimintaohjelman ja ehdotukset pakollisiksi säädöksiksi liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöstä. Suomessa EU:n ehdotuksia on osattu odottaa ja kansallista valmistelua on tehty jo vuoden ajan.

- Olemme olleet polttoaine- ja käyttövoimakysymyksessä etukenossa, sillä tulevaisuuden ennakointi on oleellinen osa liikenteen ilmastotyötä ja tärkeää Suomen kilpailukyvyn kannalta, liikenneministeri Merja Kyllönen sanoo.

EU:n ohjelman keskeisenä sisältönä ovat muun muassa yhteiset standardit kaikille vaihtoehtoisille liikenteen polttoaineille ja niiden jakelulle sekä kuluttajille tarkoitettu tieto polttoaineiden yhteensopivuudesta ja hintojen vertailtavuudesta. Lisäksi komissio ehdottaa säädöksiä, jotka koskevat maakaasun saatavuutta ja jakelua.

Komissio myös ehdottaa jäsenvaltioiden laadittavaksi kansallisia politiikkaohjelmia, jossa olisi määritelty tavoitteet ja keinot vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistämiseksi.

Suomessa taustatyöt tehty ajoissa

Suomessa taustatyötä on tehty jo pitkään ja kansallisia toimintaohjelmia on valmisteltu reilun vuoden ajan. Kuluvan kevään aikana valmistuvat sekä kansallinen laivaliikenteen LNG-toimintaohjelma että liikenteen tulevaisuuden käyttövoimia pohtineen työryhmän loppuraportti.

- Esimerkki ennakoinnista on, että saimme tällä viikolla Euroopan komission hyväksynnän ehdotuksellemme valtiontukiohjelman muutoksista, joilla voimme auttaa merenkulkualaa sopeutumaan tiukentuviin rikkipäästöjen rajoituksiin ennen kuin ne tulevat voimaan. Vaikuttaisi myös, että olemme pystyneet vaikuttamaan EU:n vaihtoehtoisia polttoaineita koskevien säädösehdotusten ja toimintaohjelman sisältöön, sillä ne näyttävät tukevan Suomen kansallisia tavoitteita, ministeri Kyllönen toteaa tyytyväisenä.

Esimerkiksi LNG:n suhteen Suomi on jo viemässä eteenpäin komission nyt julkaisemaa toimintaohjelmaa. Kuluvan kevään aikana valmistuu kansallinen merenkulun LNG-toimintaohjelma, jossa muun muassa esitetään panostuksia LNG:n käytön lisäämiseksi ja LNG-infrastruktuurin rakentamiseksi. LNG on pitkällä aikavälillä myös osaratkaisu EU:n kiristyviin rikkirajoituksiin.

- Seuraavaksi liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat tulevat keskusteluun kehysriihessä, jolloin otetaan tarkemmin kantaa energia- ja ilmastostrategian pohjalta käynnistettäviin toimenpiteisiin sekä rikkidirektiivin edellyttämiin toimenpiteisiin, Kyllönen kertoo.

Esitys Suomen merenkulun LNG-toimintaohjelmaksi lähti lausunnoille 22. tammikuuta 2013.

Liikenne- ja viestintäministeriön Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä -työryhmän työn on tarkoitus valmistua 30. huhtikuuta 2013 mennessä. Työryhmän tehtävänä on arvioida käyttövoimavaihtoehtojen tulevaisuutta suomalaisessa liikenteessä vuosiin 2020 ja 2050.

Lisätietoja:

erityisavustaja Sarianne Hartonen p. 0295 34 2325
hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0294 34 2367, 040 580 0894